Posteritiivistelmän kirjoitusohjeet


 • Kirjasintyyli: calibri
 • Kirjasinkoko: 11 pt (leipäteksti), 14 pt, lihavoitu (otsikko), 12 pt (kirjoittajien nimet ja toimipaikat)
 • Riviväli: 1
 • Sivun asettelu: ei automaattisia välejä ennen tai jälkeen kappaleiden
 • Sivunumerointi: ei sivunumerointia
 • Marginaalit: 20 mm
 • Tasaus: kummankin reunan tasaus (leipäteksti), keskitetty (otsikko ja kirjoittajien nimet ja toimipaikat)
 • Tiivistelmän kieli: suomi, ruotsi tai englanti
 • Taulukot ja kaaviot: ei taulukoita tai kaavioita
 • Väliotsikot: ei väliotsikoita
 • Lähdeviitteet: ei viitteitä
 • Tiivistelmän pituus: leipäteksti enintään 500 sanaa (otsikkoa, kirjoittajien nimiä ja yhteystietoja ei lasketa mukaan)
 • Tiedostomuoto: doc, docx- tai rtf-tiedosto
 • Sisältö: Tiivistelmästä tulee ilmetä tutkimuksen tarkoitus, aineisto ja käytetyt menetelmät, tulokset sekä pohdinta.

Tiedustelut: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli@fennovet.fi

Tulosta ohjeet