Posteritiivistelmän kirjoitusohjeet


 • Kirjasintyyli: calibri
 • Kirjasinkoko: 11 pt (leipäteksti), 14 pt, lihavoitu (otsikko), 12 pt (kirjoittajien nimet ja toimipaikat)
 • Riviväli: 1
 • Sivun asettelu: ei automaattisia välejä ennen tai jälkeen kappaleiden
 • Sivunumerointi: ei sivunumerointia
 • Marginaalit: 20 mm
 • Tasaus: kummankin reunan tasaus (leipäteksti), keskitetty (otsikko ja kirjoittajien nimet ja toimipaikat)
 • Tiivistelmän kieli: suomi, ruotsi tai englanti
 • Taulukot ja kaaviot: ei taulukoita tai kaavioita
 • Väliotsikot: ei väliotsikoita
 • Lähdeviitteet: ei viitteitä
 • Tiivistelmän pituus: leipäteksti enintään 500 sanaa (otsikkoa, kirjoittajien nimiä ja yhteystietoja ei lasketa mukaan)
 • Tiedostomuoto: doc, docx- tai rtf-tiedosto
 • Sisältö: Tieteellisestä posteritiivistelmästä tulee ilmetä tutkimuksen tarkoitus, aineisto ja käytetyt menetelmät, tulokset sekä pohdinta. Posterinäyttelyyn voidaan harkinnan mukaan ottaa mukaan myös postereita, joissa esitellään esimerkiksi tapausselostuksia tai toteutetaan laajemmin tiedeviestintää, ei kuitenkaan mainoksenomaisia postereita.
 • Muuta: Posterinäyttelyyn voidaan ottaa mukaan aiemmin tieteellisissä kokouksissa tai kongresseissa esillä olleita postereita.
 • Päätöksen posterin hyväksymisestä tai hylkäämisestä Eläinlääkäripäivien posterinäyttelyyn tekee Suomen Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta määräaikaan mennessä saapuneiden tiivistelmien perusteella. Tieto hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse syyskuun loppuun mennessä.
 • Posterien tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla. Posterinäyttely on esillä Eläinlääkäripäivillä 2.-4.11.2022
 • Posteritiivistelmien joukosta valitaan 2-5 suullista esitystä pidettäväksi Eläinlääkäripäivien Tiede ja tutkimusosiossa keskiviikkona 2.11.2022.

Tiedustelut: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli@fennovet.fi

Tulosta ohjeet