Pellolta pöytään

Perjantai 10.12.2021
Sali: Väinö Kankaanpää 

Valvontaeläinlääkärit: Eläinsuojelu

Puheenjohtaja: Valvontaeläinlääkäri Laura Ölander, Kouvolan kaupunki

Eläinlääkäripäivien valvontaeläinlääkäreille suunnatussa Pellolta pöytään -osion aamupäivässä keskitytään kahteen teemaan: kuuleminen eläinsuojeluasioissa sekä resilienssi työhyvinvoinnissa.

Aamun aloittaa ympäristöterveydenhuoltoon erikoistuva eläinlääkäri, oikeustieteenopiskelija, läänineläinlääkäri ja Suomen valvontaeläinlääkäriliiton puheenjohtaja Jan Mattila aiheenaan kuuleminen eläinsuojeluasioissa.

Kuuleminen on keskeinen osa eläinsuojeluasioiden asianosaisten ennakollista oikeusturvaaja hyvää hallintoa. Luennolla käydään läpi vallitsevan lainsäädännön kuulemista koskeva säädöspohja ja kuulemisen käytännön suoritustapojen sisältöä käytännön esimerkkien kautta. Lisäksi luennolla pyritään kommentoimaan uuden eläintenhyvinvointilain näihin toimintatapoihin mahdollisesti aiheuttamia muutoksia, jos lainvalmistelu on niin pitkällä, että näin on mahdollista luotettavasti tehdä.

Tauon jälkeen työnohjaaja ja tietokirjailija Tiina Punkanen jatkaa eläinlääkäripäivien yleisteeman mukaisesti luennolla ”Resilienssi arjentyöhyvinvoinnin tukena valvontaeläinlääkärin työssä”.  Punkasella on monipuolinen kokemus erilaisista työyhteisöistä, työhyvinvoinnista ja työntekijöiden työssäjaksamisesta useamman vuosikymmenen ajalta. Valvontaeläinlääkärin työn sisältö kaikessa kirjossaan on tullut tutuksityönohjaajan työn kautta.

Resilienssi on kykyä kohdata vaikeuksia ja selviytyä niistä. Resilienssi tarkoittaa selviämistä eli tasapainon ja toimintakyvyn säilyttämistä. Ihminen pystyy minimoimaan haittoja ja sopeutumaan muutoksiin. Eläinlääkärin ja erityisesti valvontaeläinlääkärin työssä tämä on erittäin tärkeää. 

Molemmat aamupäivän luennot sopivat, paitsi valvontaeläinlääkäreille ja muille virkatehtäviä hoitaville eläinlääkäreille myös muille työhyvinvoinnistakiinnostuneille.

Tarkastuseläinlääkärit: Zoonoosit

Puheenjohtaja: Tarkastuseläinlääkäri Katri Halinen-Elemo, Ruokavirasto

Lounastauon jälkeen Pellolta pöytään -osiossa siirrytään lihantarkastukseen ja teurastamovalvontaan liittyviin aiheisiin.  Pellolta pöytään -lihantarkastusosio on suunnattu tarkastuseläinlääkäreille sekä kaikille lihantarkastus- ja teurastamovalvontaa tekeville ja aiheesta kiinnostuneille eläinlääkäreille.

Luennoissa käsitellään zoonooseja, joita teurastamoympäristössä voi kohdata. Iltapäivän ohjelman aloittaa katsaus hepatiitti E -virukseen elintarvikeketjussa, puhujana tohtorikoulutettava Emil Loikkanen Helsingin yliopistosta. Tämän jälkeen kuulemme käytännön esimerkin zoonoottisesta taudinaiheuttajasta teurastamossa, kun tarkastuseläinlääkäri Tuomas Haltiala kertoo siipikarjateurastamon kampylobakteeriepidemiasta. Päivän päättää luentokokonaisuus resistenteistä bakteereista teurastamoympäristössä. Ruokaviraston erikoistutkijat Suvi Nykäsenoja ja Satu Olkkola kertovat ensin yleisellä tasolla resistenteistä bakteereista ja niiden seurannasta teurastamoissa. Tämän jälkeen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettavat Marie Verkola ja Paula Kurittu luennoivat vuorollaan MRSA:sta ja ESBL:stä teurastamoympäristössä.

Aikataulu

Perjantai 10.12.

Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa