Elintarvike- ja ympäristöhygienia

Torstai 3.11.2022
Sali: Väinö Kankaanpää

Puheenjohtaja: ELT, VTM, erikoistutkija Marie Verkola, Ruokavirasto

Uusia mahdollisuuksia ja ympäristöuhkia

Elintarvike- ja ympäristöhygienian osion teemana on ”Uusia mahdollisuuksia ja ympäristöuhkia”. Päivän aluksi Hanna Castro kertoo erilaisten bioinformatiikan työkalujen hyödyntämismahdollisuuksista omavalvonnassa. Palettiin kuuluvat kokogenomisekvensoinnin lisäksi esimerkiksi koneoppiminen ja big data. Hanna Castro työskentelee Valiolla maitohygienian kysymysten parissa. Tämän jälkeen kuulemme Mirko Rossin esityksen kehitteillä olevasta ECDC:n ja EFSA:n kokogenomisekvenssitietokannasta, jonka tarkoituksena on edistää elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden seuranta- ja selvitystyötä koko EU:n alueella. Mirko Rossi työskentelee  Euroopan elintarviketurvallisuusvirastossa, ja hänellä on taustallaan pitkä tutkimusura. Hän on työskennellyt erityisesti kampylobakteereiden genomiikan parissa. Ympäristöuhkiin liittyen kuulemme viimeisimpiä tutkimustuloksia liittyen rantalaiduntamisen mahdollisesti aiheuttamiin terveysuhkiin. Puhujina ovat Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston apulaisprofessori, THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen sekä laiduntavan nautakarjan ja lampaiden suolistopatogeeneja tutkiva väitöskirjatutkija Annastiina Rytkönen. Päivän uhkaosuuden päättää Ruokavirastossa kasviravintolisien riskiprofiilia tutkinut Tero Hirvonen. Päivän lopuksi siirrymme pohtimaan tulevaisuuden elintarviketuotantoa ja siinä tapahtuvia muutoksia. VTT:n asiantuntija kertoo yksisoluproteiinituotannon mahdollisuuksista ja riskeistä elintarviketuotannossa. Päivän lopuksi kuulemme Sitran rahoittaman, elintarvikesektorin murrosta koskevan hankkeen tuloksia.

Aikataulu

Torstai 3.11.

Koulutus järjestetään yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa