Elintarvike- ja ympäristöhygienia/
Food hygiene and environmental health

Perjantai/ Friday 18.9.2020

Puheenjohtaja/ Chairman:
Dosentti Mari Nevas, 1. kaupungineläinlääkäri, Espoon kaupunki

Elintarvike-ja ympäristöhygienian osion aamupäivän teemana on Genetiikkaa ja ajankohtaista. Aloitusluennolla perehdytään elintarvikkeiden alkuperäväärennöksien tunnistamiseen isotooppitutkimusten avulla. Lisäksi osiossa kuullaan kokogenomisekvensoinnin hyödyistä elintarvikevälitteisten tautibakteerien tyypityksessä sekä epidemiaselvityksissä. Näkökulma esityksissä pidetään käytännönläheisenä tuoden esiin seikkoja, joita jokaisen eläinlääkärin tulisi tietää kokogenomisekvensoinnista ja sen hyödyistä epidemioidenselvitystyössä. Ajankohtaisena tutkimusaiheena käsitellään maksaa kampylobakterioosin riskielintarvikkeena ja esityksessä nostetaan esiin tuoreita kotimaisia tutkimustuloksia. Aamupäivän osion päätteeksi päivitämme tietomme muuntogeenisistä elintarvikkeista. Kuulemme, miten geenieditointi ja muut uudet jalostustekniikat liittyvät aiheeseen, ja pohdimme GMO-valvonnan perusteita.

Iltapäivällä osion päättää pienten laitosten valvontaa käsittelevä kokonaisuus, jossa luennoitsijana on itävaltalainen eläinlääkäri Andreas Wunsch. Wunsch on toiminut vuodesta 2010 alkaen asiantuntijana, luennoitsijana ja tutorina Euroopan komission Better Training for Safer Food (BTSF) -koulutuksissa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista kansainvälisistä elintarvikelainsäädäntöön liittyvistä asiantuntija- ja koulutustehtävistä sekä EU:ssa että kolmansissa maissa. Saamme ajantasaisia näkemyksiä mikrobikriteeriasetuksen soveltamisesta, omavalvonnasta, lainsäädännön joustavuudesta ja hyvistä valvontakäytännöistä.