Elintarvike- ja ympäristöhygienia

Perjantai 18.9.2020

Puheenjohtaja
Dosentti Mari Nevas, 1. kaupungineläinlääkäri, Espoon kaupunki

Elintarvike- ja ympäristöhygienian osion aamupäivän teemana on Genetiikkaa ja ajankohtaista. Aloitusluennolla perehdytään elintarvikkeiden alkuperäväärennöksien tunnistamiseen isotooppitutkimusten avulla. Lisäksi osiossa kuullaan kokogenomisekvensoinnin hyödyistä elintarvikevälitteisten tautibakteerien tyypityksessä sekä epidemiaselvityksissä. Näkökulma esityksissä pidetään käytännönläheisenä tuoden esiin seikkoja, joita jokaisen eläinlääkärin tulisi tietää kokogenomisekvensoinnista ja sen hyödyistä epidemioidenselvitystyössä. Ajankohtaisena tutkimusaiheena käsitellään maksaa kampylobakterioosin riskielintarvikkeena ja esityksessä nostetaan esiin tuoreita kotimaisia tutkimustuloksia. Aamupäivän osion päätteeksi päivitämme tietomme muuntogeenisistä elintarvikkeista. Kuulemme, miten geenieditointi ja muut uudet jalostustekniikat liittyvät aiheeseen, ja pohdimme GMO-valvonnan perusteita.

HUOM! Osion iltapäivän ohjelmaan on tullut muutoksia.
Andreas Wunsch on harmillisesti estynyt luennoimasta eEläinlääkäripäivillä. Iltapäivän uusina luennoitsijoina ovat läänineläinlääkäri Susanna Pesonen aiheenaan elintarvikepetosten torjunta sekä Ruokaviraston ylitarkastaja, ELT Riina Tolvanen, joka puhuu mikrobikriteeriasetuksesta.