Posterinäyttely

Eläinlääkäripäivienaikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, johon haetaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, alan tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterit laaditaan noudattaen yleistä tieteellistä tyyliä. Näyttelyyn otetaan sekä perustutkimusta että soveltavaa käytännön läheistä tutkimusta esitteleviä postereita. Myös tapausselostuksia tai muuta tiedeviestintää, ei kuitenkaan mainoksenomaista sisältöä, sisältäviä postereita voidaan harkiten ottaa mukaan. Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2019–2023 tai muun tiedeviestinnän tapauksessa olla ajankohtainen näiden vuosien aikana. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen aukeaa 2.5.2023 kello 8.00 ja päättyy 11.9.2023 kello 8.00. Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida.

Posterinäyttelyyn ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Ilmoittautumisen yhteydessä posteritiivistelmä lähetetään .pdf muodossa järjestäjälle ilmoittautumislomakkeen tiedoston lataus -toiminnon avulla.

Postereiden arviointi

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Hyväksymispäätökset tekee Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan osallistujille sähköpostilla syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Koulutusvaliokunta kutsuu tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen esityksen posteristaan Eläinlääkäripäivien Tiede ja tutkimus -osiossa keskiviikkona 22. päivä marraskuuta. Valittujen esitysten pitäjille ilmoitetaan valinnasta syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit tieteellisten ja visuaalisten ansioiden perusteella. Kolme parasta posteria palkitaan Eläinlääketeollisuus ry:n lahjoittamilla palkinnoilla. Voittajalle palkinto on 1000 euroa ja kahdelle kunniamainitulle 500 euroa kummallekin.

Postereiden julkaisu

Posterit ripustetaan esille Eläinlääkäripäivien ajaksi Helsingin Messukeskukseen näyttelyalueelle. Posterinäyttelyyn hyväksyttyjen postereiden kirjoittajille lähetetään tarkemmat ohjeet postereiden valmistelusta ja esille ripustamisesta hyväksynnästä ilmoittamisen yhteydessä. Postereiden tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla.

Vuoden 2022 posterinäyttelyn tiivistelmätekstit löydät täältä.

Tiedustelut: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli@fennovet.fi

Posterinäyttely

Posterinäyttelyn kutsu julkaistaan toukokuussa 2021. Posterinäyttelyn ilmoittautumisen takaraja on 30.9.2021.

Tuotantoeläimet