Posterinäyttely


Eläinlääkäripäivien aikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, johon haetaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, alan tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2017–2021. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa.

Posterit laaditaan noudattaen yleistä tieteellistä tyyliä. Näyttelyyn otetaan sekä perustutkimusta että soveltavaa käytännön läheistä tutkimusta esitteleviä postereita. Myös tapausselostuksia voidaan harkiten ottaa mukaan.
Posteritiivistelmän kirjoitusohjeet.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen aukeaa 1.6.2021 kello 8.00 ja päättyy 30.9.2021 kello 24.00. Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida.

Posterinäyttelyyn ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen posteritiivistelmä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen outi.halli@fennovet.fi. Tiivistelmä tulee lähettää ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Postereiden arviointi

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Hyväksymispäätökset tekee Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan kirjoittajille lokakuun loppuun mennessä sähköpostitse.

Koulutusvaliokunta kutsuu tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen esityksen posteristaan Eläinlääkäripäivien Tiede ja tutkimus -osiossa keskiviikkona 8. päivä joulukuuta.

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit. Kolme parasta posteria palkitaan Eläinlääkäripäivien avajaisissa. Palkinnot, yhteensä 2000 euroa, lahjoittaa Eläinlääketeollisuus ry. Kiitos tuesta ja yhteistyöstä!

 

Postereiden julkaisu

Posterien tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien sähköisessä luentokokoelmassa. Posterinäyttely on esillä virtuaalisesti hybriditapahtumana toteutettavilla Eläinlääkäripäivillä 8.-10.12.2021. Posterit oheismateriaaleineen ovat katsottavissa virtuaalialustalla omilla päätelaitteilla. Lisäksi Messukeskukseen näyttelyalueelle on tarkoitus sijoittaa näyttöjä postereihin tutuustumiseksi.

Näyttelyyn hyväksyttyjen postereiden tekijöitä pyydetään toimittamaan posterinsa .pdf-muodossa järjestäjälle viimeistään maanantaina 8.11.2021.

Posterinäyttelyyn on myös mahdollista sisällyttää korkeintaan kahden minuutin mittainen video, jossa tekijät esittelevät posterissa kuvattua tutkimustaan ja tuloksiaan. Video tulee toimittaa järjestäjälle viimeistään maanantaina 8.11.2021.

Posterinäyttelyyn hyväksytyille lähetetään tarkemmat ohjeet materiaalin toimittamisesta hyväksynnästä ilmoittamisen yhteydessä.

 

Tiedustelut: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli@fennovet.fi

Posterinäyttely

Posterinäyttelyn kutsu julkaistaan toukokuussa 2021. Posterinäyttelyn ilmoittautumisen takaraja on 30.9.2021.

Tuotantoeläimet