Posterinäyttely

Posterinäyttely toteutetaan vuonna 2022 Helsingin Messukeskuksessa. Posterit ovat Eläinlääkäripäivien ajan nähtävillä hallin 3 näyttelyalueella.

Yhteensä posterinäyttelyssä on esillä 23 posteria. Posterit on jaettu neljään aiheenmukaiseen alueeseen (tuotantoeläimet, hevoset, pieneläimet ja elintarvikehygienia ja ympäristöterveys).

Posteritiivistelmien perusteella on valittu neljä suullista esitystä pidettäväksi Tiede ja tutkimus -osiossa keskiviikkona 2.11.2022. Voit katsoa suullisten esitysten aiheet ja esittäjät osion ohjelmasta.

Tiivistelmätekstit löydät täältä

Elintarvike- jaympäristöhygienia.

1. Sara Nevalainen - Eläinperäiset elintarvikkeetihmisten salmonellatartuntojen lähteinä

2. Jasmin Joenperä - Elintarviketurvallisuuskulttuurielintarvikepetosten ehkäisemisen näkökulmasta suomalaisissaelintarviketeollisuuden yrityksissä

3. Rauni Kivistö - Kaupunkirottien Campylobacterjejuni -kantojen karakterisointi kokogenomisekvensoinnilla

Hevoset

4. Isa Hallman - The effects of vatinoxan on detomidine-induced hyperglycemia in horsesafter oral sugar administration

5. Kati Tuomola - Hevosalan sidosryhmien asenteistaravihevosten suuvaurioihin - pilottitutkimus

6. Johanna Weckman - Genome-wide association study suggests genetic candidate loci of insulindysregulation in Finnhorses

7. Katarina Eskola - Whole genome sequencing in extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)producing Enterobacterales outbreak detection in an equine hospital

Pieneläimet

8. Fathiah Zakham - Molecular detection of pathogens from ticks collected from dogs and catsat veterinary clinics in Finland

9. Terttu Lamminen - Comparison of anxiolytic effect of pregabalin versus non-medicinalproducts during transportation in Finnish client-owned cats

10. Mira Korpivaara - Concurrent use of tasipimidine and clomipramine - An Interaction study

11. Iida Niinikoski - A novel detection method for canine sleep-disordered breathing

12. Claudia Ottka - High serum creatinine concentration is associated with metabolicperturbations in dogs

13. Claudia Ottka - A novel nuclear magnetic resonance spectroscopy-based metabolomicsplatform for dogs: validation and sample handling

14. Claudia Ottka - Age, breed, sex and diet influence serum metabolite profiles of 2000 petdo

Tuotantoeläimet

15. Riitta Niemi - Selective Dry Cow Therapy Effect on Milk Yield and Somatic Cell Count

16. Anna-Maija Heikkilä - Economic perspectives on blanket and selective dry cow therapy

17. Karoliina Hagner - Necropsy-based study on Finnish dairy cows - underlying causes of death

18. Suvi Taponen - Antimicrobial susceptibility of mastitis-causing staphylococci

19. Miia Kontturi - Salmonella eradication on 57 dairy cattle farms in Finland

20. Hertta Pirkkalainen - Prevalence of digital dermatitis using mirror scoring in Finnish dairyherds

21. Aino Riihimäki - Herd level risk factors for active digital dermatitis lesions in Finnishfree stall dairy herds

22. Eero Rautiainen - A unique Quality Assurance Programme for Finnish sheep herds

23. Olli Ruoho - An epidemic of salmonellosis caused by rapeseed meal containingsalmonella at a dairy farm - a case report

Eläinlääkäripäivien aikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, johon haetaan eläinlääkäreitä kiinnostavia, alan tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterit laaditaan noudattaen yleistä tieteellistä tyyliä. Näyttelyyn otetaan sekä perustutkimusta, että soveltavaa käytännön läheistä tutkimusta esitteleviä postereita. Myös tapausselostuksia tai muuta tiedeviestintää, ei kuitenkaan mainoksenomaista sisältöä, sisältäviä postereita voidaan harkiten ottaa mukaan. Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2018–2022 tai muun tiedeviestinnän tapauksessa olla ajankohtainen näiden vuosien aikana. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt elokuussa 2022.

Postereiden arviointi

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Hyväksymispäätökset tekee Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettu kirjoittajille.

Koulutusvaliokunta on kutsunut tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen esityksen posteristaan Eläinlääkäripäivien Tiede ja tutkimus -osiossa keskiviikkona 2. päivä marraskuuta. Valitut esitykset voit katsoa osion ohjelmasta.

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit tieteellisten ja visuaalisten ansioiden perusteella. Kolme parasta posteria palkitaan Eläinlääketeollisuus ry:n lahjoittamilla palkinnoilla. Voittajalle palkinto on 1000 euroa ja kahdelle kunniamainitulle 500 euroa kummallekin.

Postereiden julkaisu

Posterinäyttelyyn hyväksyttyjen postereiden kirjoittajille on lähetetty tarkemmat ohjeet postereiden valmistelusta ja esille ripustamisesta hyväksynnästä ilmoittamisen yhteydessä. Postereiden tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla.

Tiedustelut: Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli@fennovet.fi

Posterinäyttely

Posterinäyttelyn kutsu julkaistaan toukokuussa 2021. Posterinäyttelyn ilmoittautumisen takaraja on 30.9.2021.

Tuotantoeläimet