Posterinäyttely 2020

Eläinlääkäripäivien aikana järjestetään tieteellinen posterinäyttely, jossa esitellään eläinlääkäreitä kiinnostavia tutkimustuloksia esitteleviä postereita. Posterinäyttely on esillä Eläinlääkäripäivillä keskiviikosta perjantaihin 16.-18.9.2020.

Eläinlääkäripäivien aikana nelijäseninen raati arvioi posterit. Raatiin kuuluvat puheenjohtajana ELT, zoonoosiparasitologian dosentti Pikka Jokelainen, eläinlääkärit Riikka Aho ja Niina Murto sekä graafinen suunnittelija, TaK Olli Nurminen. Kolme parasta posteria palkitaan keskiviikkona 16. päivänä syyskuuta Eläinlääkäripäivien avajaisissa. Eläinlääketeollisuus ry lahjoittaa varat (yhteensä 2 000 euroa) posterinäyttelyn parhaiden palkitsemiseksi. Yhdistys on vuonna 1993 perustettu eläinlääketeollisuuden toimijoiden yhteinen edunvalvoja. Lisätietoja: www.elainlaaketeollisuus.fi 

Posterien tiivistelmät julkaistaan Eläinlääkäripäivien sähköisessä luentokokoelmassa sekä Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla.  


POSTERIN TEKIJÄLLE:

Posterin tulee esitellä tutkimusta, joka on valmistunut vuosina 2017–2020. Posteri voi olla esitetty aiemmin pidetyssä tieteellisessä kokouksessa. Posterit laaditaan noudattaen yleistä tieteellistä tyyliä. Näyttelyyn otetaan sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta esitteleviä postereita. Myös tapausselostuksia voidaan harkiten ottaa mukaan. Posteritiivistelmät kirjoitetaan noudattaen kirjoitusohjeita.

Ilmoittautuminen aukeaa 1.5.2020. Posterinäyttelyyn ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen posteritiivistelmä lähetetään sähköpostitse osoitteeseen outi.halli (at) fennovet.fi. Ilmoittautumislomake tulee täyttää ja posteritiivistelmä lähettää viimeistään perjantaina 31. heinäkuuta 2020 kello 24.00. Myöhässä saapuneita ilmoittautumisia ei hyväksytä mukaan näyttelyyn. 

Posterit hyväksytään näyttelyyn tiivistelmien tieteellisten ansioiden perusteella. Hyväksymispäätökset tekee Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta. Tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan kirjoittajille elokuun loppuun mennessä sähköpostitse. Luettelo näyttelyyn osallistuvista postereista julkaistaan Eläinlääkäripäivien verkkosivuilla ja mahdollisesti syyskuussa ilmestyvässä Eläinlääkärilehdessä 5/20. Näyttelyyn hyväksyttyjen postereiden tekijöille lähetetään posterin valmistelu- ja ripustamisohjeet. Koulutusvaliokunta kutsuu lisäksi tiivistelmien perusteella 2–5 henkilöä pitämään lyhyen suullisen esityksen posteristaan tiedeosiossa aamupäivällä 16. syyskuuta. 

Lisätietoja:
Outi Hälli, Fennovet Oy, puh. 050 4005710, sähköposti: outi.halli (at) fennovet.fi

Tuotantoeläimet

Eläinlääkäripäivien posterinäyttely