Ohjelmatarjonta

Eläinlääkäripäivien aikaan ohjelmaa on Helsingin Messukeskusen hallissa kolme neljässä eri luentosalissa (Agnes Sjöberg, Richard Hindersson, Oscar von Hellens ja Väinö Kankaanpää) keskiviikosta perjantaihin (13.-15.11.2024). Alta voit lukea ohjelmaosioiden lyhyet esittelyt.

Liiketoiminta ja työelämä

Liiketoiminta ja työelämä

KESKIVIIKKO 13.11.2024

Eläinlääkäri, niin työnantajan, esihenkilön ja työntekijän roolissa, saattaa kohdata työssäänhaastavia asiakastilanteita. Psykologi Antti Soikkanen Työterveyslaitokseltaantaa meille keskiviikkoaamupäivän aikana työkaluja kohdata erilaisia haastaviaasiakkaita joko vastaanotolla tai asiakaskäynnillä, tunnistaa omat tapammevuorovaikuttaa paineen alla ja huomata esimerkiksi väkivallan uhkaan viittaavatmerkit. Vuorovaikutteisten luentojen aikana pohdimme myös psykososiaalistakuormitusta, tuen tarvetta ja sen hankkimista sekä työyhteisön keinoja jatoimintamalleja haastavien tilanteiden ennakointiin ja käsittelyyn.

Tiede ja tutkimus

Tiede ja tutkimus

KESKIVIIKKO 13.11.2024

Tiede ja tutkimus -osiossa keskustellaan tutkimusetiikasta ja esitellään eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tutkimusmenetelmiä. Millaista tutkimusta eläinten hyvinvoinnista on tehty ja tehdään Suomessa? Millaisia vaikutuksia tutkimustiedolla on ollut? Miten eläinten hyvinvointitutkimusta oikein tehdään? ELT Laura Hännisen ja ELT Kirsi Swanin luennot vastaavat näihin kysymyksiin. Lisäksi valikoima posterinäyttelyssä esillä olevista tutkimuksista pääsee valokeilaan lyhyiden tieteellisten esitysten muodossa.

Eläinten hyvinvointi ja eläinlääkinnän etiikka

Eläinten hyvinvointi ja eläinlääkinnän etiikka

KESKIVIIKKO 13.11.2024

Yleisteemaan liittyvän, kaikille eläinlääkäreille kohdennetun osion aikaan muiden salien ohjelma pääsääntöisesti hiljenee. Yhteisosiossa keskitytään ensin eläinten hyvinvointiin ja kuullaan Dr.med.vet., Dip CABC Tuulia Applebyn esitys eri eläinlajien hyvinvoinnin huomioimisesta hoito- ja muissa vastaavissa tilanteissa käyttäytymisen ja käsittelyn näkökulmasta. Tarkoitus on käydä aihetta ensin yleisesti lävitse ja sen jälkeen kertoa perusasioita koirista, kissoista ja hevosista sekä lopuksi yksittäisistä vaarallisista tilanteista.

Toisena aiheena on eläinlääkinnän etiikka. Oletko jo kuullut uutisia Eläinlääkäriliiton eettisestä valiokunnasta? On nimittäin päätetty työstää vastaavanlainen Etiikka-julkaisu kuin on lääkäreillä. Tavoitetta varten on perustettu toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Tuula Honkanen-Buzalski. Tarkoitus ei ole tehdä julkaisua, jonka voi unohtaa kirjahyllyyn tai arkistoida johonkin pilvipalveluun, vaan yhtenä tavoitteena on nimenomaan aikaan saada eläinlääkärikunnassa keskustelua eläinlääkinnän etiikasta. Keskustelua käydään nyt eli tulehan mukaan. Aihetta alustaa ensiksi eläinlääkäri, FM Antti Helminen. Hän kertoo meille ihmisten ja eläinten suhteesta antiikin historian aikana. Antti Helminen on tehnyt tästä aiheesta maisterityön Oulun yliopistoon. Etiikan parissa jatkaa dosentti Laura Hänninen puhumalla etiikan opetuksesta meillä ja muualla. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa keskustelulle. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Päivitystä praktiikkaan

Päivitystä praktiikkaan

KESKIVIIKKO 13.11.2024

Keskiviikon aamupäivän mittaisessa Päivitystä praktiikkaan -osiossa keskitytään kirurgiaan. Erittäin pidetty kliininen opettaja, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Nina Peltokallio on luvannut kertoa meille yleisimmistä päivystyskirurgisista toimenpiteistä pieneläimillä. Luento on suunnattu päivystyspraktiikkaa tekeville eläinlääkäreille, jotka kaipaavat päivitettyä tietoa sektioista, pyometroista, torsioista sekä suolten avauksista sekä lankavalinnoista, kirurgisista tekniikoista ja kivunlievityksestä. Tiedossa on takuuvarmasti hyödyllinen tietopaketti. Vastaavasti sairaalaeläinlääkäri Aino Riihimäki tarjoaa päivitystä tuotantoeläinkirurgian tietoihin etenkin vasikoiden ja pientenmärehtijöiden osalta.

Pieneläimet

Pieneläimet

TORSTAI 14.11.2024 ja PERJANTAI 15.11.2024

Pieneläinosion teemana on koirien ja kissojen neurologia. Luennot käsittelevät monipuolisesti neurologian eri osa-alueita. Torstain luentojen aikana käydään läpi neurologiaa hieman yleisemmällä tasolla ja vastaavasti perjantain luennoilla perehdytään aiheisiin sitäkin syvällisemmin. Luennoitsijoiden huipputason tietotaito sekä laaja opetuskokemus takaavat mielenkiintoista kuultavaa kumpanakin päivänä. Pääluennoitsijana toimii pitkän uran neurologian parissa tehnyt, erittäin kokenut Tarja Pääkkönen. Tarja on neurologian eurooppalainen diplomaatti, apulaisprofessori ja eläinlääketieteen tohtori. 

Torstain luennot Tarja aloittaa neurologian perusteilla eli neurologisen ongelman tunnistamisella ja paikallistamisella, minkä jälkeen hän jatkaa koirien ja kissojen epilepsialla. Tarjan torstain aiheisiin kuuluvat lisäksi varmasti monelle erittäin hyödyllinen tieto selkäsairauksien diagnostiikasta ilman magneettikuvausta sekä tasapainoelinten sairauksista. Torstaina kuulemme vielä filosofian maisteri ja väitöskirjatutkija Petra Kankaan ajankohtaisesta tutkimuksesta lääkeresistentistä epilepsiasta. Eläinlääkäri ja kliininen opettaja Vilma Reunanen kertoo meille välilevysairauksien ja nikamaepämuodostumien seulontatutkimuksista.  

Perjantaina saamme kuulla Tarjalta viimeisintä tietoa neurologisista hätätapauksista, ja pääsemme perehtymään hankalimpiin epilepsiatapauksiin; status epilepticukseen ja kohtausryppäisiin. Saamme myös kuulla päivitettyä tietoa aivojen ja ääreishermoston sairauksista ja lopuksi syvennymme selkäsairauksiin. Tarjan luentojen lisäksi saamme kuulla kallonkehityksen ongelmista ja syringomyeliasta tämän aihealueen varsinaiselta erikoisosaajalta, neurologian eurooppalaiselta diplomaatilta ja kliiniseltä opettajalta Anna-Mariam Kivirannalta. Kaikki pieneläinosion luennot ovat suomen kielellä.

Hevoset

Hevoset

TORSTAI 14.11.2024 ja PERJANTAI 15.11.2024

Torstaina hevososiossa saamme kunnian toivottaa tervetulleeksi Suomeen hevostenaineenvaihdunnallisten lihassairauksien uranuurtajan, Stephanie Vahlbergin. Hän puhuu koko päivän erilaisista aineenvaihdunnallisista lihassairauksista hevosella. Lisäksi Pernilla Syrjä pitää puheenvuoron lihassairauksien diagnostiikasta patologin silmin.

Hevososion perjantain luennoitsijat ovat suomalaisia klassikoita, tunnetusti käytännönläheisiä ja selkeästi puhuvia oman alansa tähtiä, joiden luennolta saat varmasti mukaan praktiikkaasi muitakin työkaluja kuin ilmaiskynän ja lehtiön. Päivä alkaa dosentti Ninja Karikosken luennoilla kaviokuumeesta ja PPID:stä.  Ninjan jälkeen kengitysmestari Jaakko Granlund puhuu kaviokuumeisen hevosen kengityksestä. Päivän päätteeksi saamme sekä SRL:n että Hippoksen asiantuntijaeläinlääkärit luennoimaan hevosten dopingsäännöistä.

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläimet

TORSTAI 14.11.2024 ja PERJANTAI 15.11.2024

Torstaina tuotantoeläinosiossa pääosassa ovat vasikat. Meille tulee luennoimaan kollega,Dr. med. vet., Dr. med. vet. habil., DipECBHM Ingrid Lorenz Saksasta, Baijerista. Hän kertoo vasikoiden alkuhoidoista syntymästä ensimmäisiin elinviikkoihin ja tämän vasikan elämän tärkeän ajan sudenkuopista. Tautienkin taklaamisesta puhutaan. Ingrid on ollut Suomessa luennoimassa aiemminkin. Hänen tyylinsä on hyvin käytännönläheinen ja voimmekin odottaa uusia ideoita vasikoiden sairauksien hoitamiseen.

Perjantaina aamupäivällä perehdymme eläinten hyvinvoinnin tunnistamiseen ja tunnustamiseen erilaisin hyvinvointimerkein. Aamun avaa hyvinvoinnin arviointiin laajasti perehtynyt MMM, Finwelfare oy:n operatiivinen johtaja Essi Wallenius. Hänen jälkeensä on ETT:n toiminnanjohtaja Ina Topparin vuoro kertoa elinkeinon tavoitteista eläinten hyvinvoinnin dokumentoinnin suhteen. Lopuksi tuotantoeläinten terveyden- jasairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Marita Saarikivi kertoo Finwelfaren auditointikäynnin käytännön toteutuksesta.

Elintarvike- ja ympäristöhygienia

Elintarvike- ja ympäristöhygienia

KESKIVIIKKO 13.11.2024

Elintarvike- ja ympäristöhygienian osiossa käsitellään keskiviikkona aamusta alkuiltapäivään kierrätettyjen ja uusien elintarvikkeiden kontaktimateriaalien turvallisuuttaja riskejä, sekä tarjotaan päivitettyä tietoa elintarvikkeiden pilaajamikrobitutkimukseen ja kasvistuotteiden säilyvyyteen liittyen. Päivän aloittaa Ruokaviraston erityisasiantuntija Merja Virtanen, joka kertoo meille ajankohtaisia asioita kierrätys- ja luonnonmateriaalien käytöstä kontaktimateriaaleissa valvonnan näkökulmasta. Valvontanäkökulmaa täydentämään saamme puhujaksi Ruotsin Maatalousyliopiston (SLU) apulaisprofessorin Johan Lundqvistin, aiheenaan viimeaikaiset tutkimuksensa kierrätysmateriaalien käytön turvallisuudesta kontaktimateriaaleissa. Kontaktimateriaalien jälkeen siirrymme elintarvikkeiden säilyvyyden käsittelyyn. Luennon pilaajamikrobeihin liittyvästä tutkimuksesta pitää elintarvikehygienianprofessori Johanna Björkroth Helsingin yliopistosta. Kasvituotteiden säilyvyystutkimuksesta sekä kasvistuotteiden uusista pakkausratkaisuista luennoi elintarviketieteiden professori Kirsi Mikkonen. Päivän päätteeksi saamme kuulla lihavalmisteiden hepatiittiriskistä elintarvikehygienian yliopisto-opettajan ja väitöskirjatutkijan Emil Loikkasen luennoimana.

Valvontaeläinlääkärit

Valvontaeläinlääkärit

TORSTAI 14.11.2024

Valvontaeläinlääkärit-osion ohjelma on tarkoitettu kaikille eläinten hyvinvoinnista, eläinsuojelusta ja eläinvalvonnasta kiinnostuneille eläinlääkäreille.

Valvontaeläinlääkäriosion aamupäivän teemana on hevoset. Hevosten hyvinvointi on viime aikoina ollut paljon esillä mediassa, ja toiveet tulevan hevosasetuksen suhteen ovat myös korkealla. Päivän aloittavat tutkija, dosentti, apulaisprofessori, ELT Anna Mykkänen ja dosentti, vanhempi kliininen opettaja, DipECAWBM-WSEL, ELT Laura Hänninen keskustelemalla siitä, mitä hevonen tarvitsee voidakseen hyvin. Millainen säänsuoja on riittävä? Miten paljon lepoa hevonen tarvitsee? Annan ja Lauran työt Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa antavat puheenvuoroille hyvän pohjan. Ennen lounasta erikoistuva eläinlääkäri Sonja Jernström luennoi hevosen suun terveyden merkityksestä hevosen hyvinvoinnille. Sonjalla on kokemusta valvontatyöstä ja hän työskentelee tällä hetkellä yliopistollisessa hevossairaalassa hoitaen pääsääntöisesti hevosten hampaita. Lounaan jälkeen Pauli Rautiainen, joka työskentelee sosiaalioikeuden yliopistonlehtorina yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden laitoksella, pitää valvontatyötä tekeville eläinlääkäreille suunnatun luennon oikeustieteen perusteista. Pauli vastaa sosiaalityön tutkinto-ohjelman oikeudellisesta opetuksesta sekä oikeustieteen tutkinto-ohjelmien hyvinvointioikeuden ja sosiaalioikeuden pääaineiden syventävistä opinnoista ja on hyvin pidetty luennoitsija. Pauli luennoi ensimmäistä kertaa eläinlääkäreille!

Lihantarkastus ja teurastamovalvonta

Lihantarkastus ja teurastamovalvonta

PERJANTAI 15.11.2024

Lihantarkastus ja teurastamovalvonta -osiossa käsitellään eläinten hyvinvointiteemaa teurastamonäkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi teurastuksen vaiheita eläinten saapumisesta tainnutukseen eläinten hyvinvoinnin ja sen valvonnan näkökulmasta. Ensimmäisillä luennoilla käsitellään eläinten saapumista ja säilyttämistä punaisen lihan ja siipikarjateurastamoissa. Seuraavilla luennoilla aiheena on tainnutus eri eläinlajeilla: nautojen pulttipistoolitainnutus, lampaiden sähkötainnutus, sikojen kaasutainnutus sekä siipikarjan tainnutus kaasu- ja vesiallassähkömenetelmillä. Luennoitsija, espanjalainen eläinlääkäri Antonio Velarde, on pitkän linjan asiantuntija, jolla on monipuolista kansainvälistä kokemusta eläinten hyvinvoinnin valvonnasta teurastamoympäristössä. Lihantarkastus ja teurastamovalvonta -osio on suunnattu teurastamoiden virkaeläinlääkäreille sekä kaikille lihantarkastus- ja teurastamovalvontaa tekeville ja aiheesta kiinnostuneille eläinlääkäreille.