Eläinlääkäripäiville ilmoittautuneiden tietosuojaseloste ja rekisteröityjen informointi

Yleistä

Tämä on Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Asetus (EU) 2016/679 (GDPR) mukainen dokumentti rekisteröidyn informoimiseksi.

Seloste on laadittu 1.6.2023.

Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Eläinlääkäriliitto ry (jäljempänä "Eläinlääkäriliitto", ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Eläinlääkäriliitto vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Eläinlääkäriliitto ry
Y-tunnus: 0202115-5
Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki
toimisto@sell.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Veera Kurenlahti
Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki
toimisto@sell.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

- tapahtuman järjestelyt
- tapahtuman taloushallinta
- yhteydenpito tapahtumaan ilmoittautuneisiin

Henkilötietojen käsittely perustuu Yleisen tietosuoja-asetuksen, 6 artikla, kohtaan: Eläinlääkäriliiton ja osallistujan välinen sopimus.

Keitä rekisteröidään

- tapahtumaan ilmoittautuneet
- tapahtuman maksaja, kun osallistumismaksu laskutetaan

Rekisteriin tallennetaan esimerkiksi

- nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite)
- laskutustiedot
- tieto Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenyydestä
- ammattiryhmä
- työnantaja

Huomaathan, luottokortilla ja verkkopankissa maksamiseen liittyvät maksutiedot eivät tallennu Fennovet Oy:n järjestelmiin, vaan tiedot välittyvät kolmansille osapuolille, jotka ovat PCI-sertifioituja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen käsittelijät

- Ilmoittautumisten sekä tapahtuman järjestelyiden ja taloushallinnan osalta Fennovet Oy
- Ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy
- Virtuaalisen tapahtuma-alustan osalta Liveto Oy
- Palautteiden keräämisen osalta Webropol Oy
- Taloudenhallinnan osalta Paytrail Oyj ja EmCe Solution Partner Oy

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Rekisterin toteutuksessa käytetään luotettuja palveluntarjoajia, joiden tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kaikkien palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja‐asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

1. Tapahtuman ilmoittautumiset

Tapahtuman ilmoittautumiset kirjataan yrityksen tapahtumanhallintajärjestelmään (Eventilla). Tiedot kirjautuvat palveluntarjoajan palvelimelle. Tapahtumanhallintajärjestelmään on pääsy vain Fennovetin henkilöstöllä. Tapahtumanhallintajärjestelmään kirjaudutaan käyttäen henkilökohtaista käyttäjätunnusta sekä salasanaa.

2. Tapahtuman osallistujalistaukset

Tapahtuman täydelliset osallistujalistaukset säilytetään tapahtumanhallintajärjestelmässä (Eventilla) ja virtuaalisella tapahtuma-alustalla (Liveto).  Tapahtumajärjestelyiden tarpeen mukaan osallistujalistauksia ladataan järjestelmistä ja tallennetaan tietoja Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n ja Fennovet Oy:n henkilöstön käyttöön henkilökohtaisten tietokoneiden kovalevylle tai pilvipalvelimelle. Kaikki henkilökohtaiset tietokoneet ovat käyttäjätunnus ja salasanasuojattuja. Palvelimelle pääsy vaatii käyttäjätilin ja kaksivaiheisen kirjautumisen.

3. Taloushallintaohjelman asiakasrekisteri

Tapahtuman osallistujat siirretään laskutusta varten taloushallintaohjelmiston (Emce) asiakasrekisteriin. Kirjautuminen taloushallintarekisteriin vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat Fennovet Oy:n työntekijöiden henkilökohtaisessa käytössä.

4. Palautekyselyt

Tapahtuman osallistujien sähköpostiosoitteet siirrettään Webropolin sähköisten kyselyiden luomiseen tarkoitettuun ohjelmaan palautteiden keräämiseksi. Ohjelmaan kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa:
- lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen tai tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten
- kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä
- kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi
- sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esimerkiksi yhteistyökumppaneillemme.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen säilytysaika  

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa:
- oikeus saada pääsy henkilötietoihin
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus tietojen poistamiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- vastustamisoikeus
- oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Rekisteröity voi peruuttaa henkilötiedon luovuttamiseen annetun suostumuksensa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen toimisto@sell.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.elainlaakaripaivat.fi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Voit lukea lisää evästeistä täältä >>

Henkilötietojen käyttö automaattiseen päätöksen tekoon, mukaan lukien profilointi

Ei käytetä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.