Takaisin aikatauluun
Sairaalaeläinlääkäri, väitöskirjatutkija, Tuotantoeläinsairaala, ELTDK, Helsingin yliopisto

Olen valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2014 Helsingin yliopistosta, ja Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumistutkintoni on valmistunut vuonna 2024. Työurani aloitin tuotantoeläinvaltaisessa kunnaneläinlääkärin työssä. Nykyisin työskentelen sairaalaeläinlääkärinä Tuotantoeläinsairaalassa. Kliinisessä työssä keskityn pääosin lypsykarjan tuotannollisen terveydenhuoltoon, kirurgiaan ja sorkkahoitoihin. Myös pienmärehtijöiden hoito, varsinkin sairaalapotilaina, on osa työtäni. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehduksen (digital dermatitits, DD) esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja aiheuttaja bakteereja Suomessa.

Päivitystä praktiikkatietoihin
Päivitystä tuotantoeläinkirurgiaan: Vasikat, pienet märehtijät ja vähän sioistakin
Agnes Sjöberg
keskiviikko
11:00
Takaisin aikatauluun