Takaisin aikatauluun
CAO, ELL, Finwelfare Oy

Marita Saarikivi on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2004 ja tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriksi 2017. Työuransa Saarikivi on tehnyt kuntapraktiikassa suunnaten jatkokouluttautumisensa nautaterveydenhuoltoon. Muuttuvan työkentän myötä vuonna 2018 Saarikivi perusti Fixvet Oy:n ja pienensi kuntavirkansa osuuden ensin 80 % ja sittemmin 50 %:in. Welfare Quality- auditoinnit Saarikivi aloitti vuonna 2021 ja hänellä on tällä hetkellä viralliset auditointioikeudet lypsykarjalle, lihanaudoille sekä munintakanoille. Hyvinvointiauditointimaailma vei mennessään ja johti Finwelfare Oy:n perustamiseen yhtenä osakkaana ja ELVI- eläinten hyvinvointimerkin lanseeraukseen vuonna 2023.

Tuotantoeläimet
ELVI-hyvinvointimerkki
Oscar von Hellens
perjantai
10:30
Takaisin aikatauluun