Takaisin aikatauluun
Erityisasiantuntija, Ruokavirasto

Merja Virtanen työskentelee Ruokavirastossa erityisasiantuntijana kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikössä, elintarvikkeiden koostumusjaostossa. Vastuualueenaan hänellä on elintarvikkeiden kanssa kontaktiin tulevat materiaalit ja tarvikkeet sekä pakattu vesi. Hän vastaa näiden osalta valvonnan suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä. Virtanen on työskennellyt Ruokavirastossa em. tehtävissä (aiemmin Evira) vuodesta 2016 saakka. Sitä ennen hän on työskennellyt elintarvikevalvonnan tehtävissä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (2009-2016) ja kunnassa (Tampere, Ylöjärvi) vuosina 1995-2009. Ennen elintarvikevalvontaan siirtymistään hän työskenteli noin 5 vuotta eri laboratorioissa. Pätevyys tehtävään koostuu työkokemuksen lisäksi useasta, osin työn ohella suoritetusta koulutuksesta, mm. Yo-laborantti 1985, ympäristö- ja terveysteknikko 1993, insinööri (AMK), prosessitekniikan koulutusohjelma 1999, elintarviketurvallisuus erikoistumisopinnot 2004, tradenomi – tietojärjestelmäosaaminen (ylempi AMK) 2008 ja ammatillinen opettaja 2017. Kontaktimateriaalit ovat olleet hänellä vuosia erityisen kiinnostuksen kohteena ja niiden valvonnassa hän on työskennellyt vuodesta 1996 lähtien. Hän teki insinöörityönsä Tampereen ammattikorkeakouluun elintarvikepakkauksista vuonna 1999 ja osallistui ohjaajana Eviran kontaktimateriaaleja koskeviin valvontahankkeisiin vuosina 2008 ja 2014.

Elintarvike- ja ympäristöhygienia
Ajankohtaista: Kierrätysmateriaalit ja luonnonmateriaalit kontaktimateriaaleissa
Väinö Kankaanpää
Keskiviikko
09:15
Takaisin aikatauluun